[Eulogy]: ORIKI OGBOMOSO

ORIKI OGBOMOSO

Ogbomoso omo ajilete nbi won gbe n jeka ki won oto muko yangan

ogbomoso afogbo ja bi esu odara. Ngba ogbomoso ba se o n ti o se tan

Bo logbon inu osebi ere ni omo ajileten ba olu ware se ni. Ogun o jaja ki o kogbomoso ri e de inu oko esinmin

Ogbomoso Ajilete si ogo re l’a fe korin, Iwo t’a te s’arin odan, Okan ninu ilu Akin

Ibaruba niwon eledin ese, omo ode bare eti oya

Oun ni baba to se gbogbo won le patapata porogodo

Kekere asa omo ajuuju bala

Agbalagba asa omo ajuuju bala

Kekere ladaba subu tawon ti n je laarin ota

Oloumi kekke lo ti n soko won nile

Kekere lo ti n soko won lóki

Kekere lojo ti n soko won lona iju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: